Đề kiểm tra giữa kì 2 Văn 11 THPT Hữu Nghị T78 – Hà Nội năm 2022 – 2023

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau:

Chân quê:

Hôm đua em đi tỉnh về,

Đợi em ở mãi con đê đầu làng.

Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng.

Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em,

Van em! Em hãy giữ nguyên quê mùa.

Như hôm em đi lễ chùa,

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

Hoa chanh nở giữa vườn chanh,

Thầy u mình với chứng mình chân quê.

Hôm qua em đi tỉnh về,

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

(Nguyễn Bính, 1936)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1 (0,75 điểm). Xác định hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Câu 2 (0,75 điểm). Trong bài thơ, nhân vật trữ tình mong muốn ở cô gái điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Anh/ Chị hiểu như thế nào về nội dung các câu thơ sau:

Nào đâu cái yếm lụa sồi?

Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?

Nào đâu cái áo tứ thân?

Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Câu 4 (0,5 điểm). Nêu nhận xét của anh/chị về tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) về sự cần thiết phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Câu 2. (5,0 điểm)

Anh/ Chị hãy phân tích quan niệm tiến bộ, mới mẻ của Xuân Diệu về thời gian, đời người và tuổi trẻ được nhà thơ thể hiện trong đoạn thơ sau:

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!

(Trích Vội vàng, Ngữ văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục, 2020, tr. 22)