Chúng ta dễ bắt gặp những sự biến đổi đơn giản của chất trong đời sống

Chúng ta dễ bắt gặp những sự biến đổi đơn giản của chất trong đời sống. Ví dụ kem sẽ tan chảy khi đưa ra khỏi ngăn đá một thời gian, trái cây chưa chín có vị chát nhưng khi chín có vị ngọt… những biến đổi này có giống nhau không? Chúng thuộc loại biến đổi nào?

Chúng ta dễ bắt gặp những sự biến đổi đơn giản của chất trong đời sống

Trả lời:

Những biến đổi này không giống nhau.

+ Kem tan chảy khi đưa ra khỏi ngăn đá một thời gian là biến đổi vật lí.

+ Trái cây chưa chín có vị chát nhưng khi chín có vị ngọt là biến đổi hoá học.