Chú ý tâm trạng của nhân vật dì Mây.

Chú ý tâm trạng của nhân vật dì Mây.

Trả lời:

Tâm trạng của dì Mây cũng không khá hơn là bao. Đôi lúc, thấy dì Mai chợt cười nhưng khi nghe lũ trẻ nhắc đến chuyện lấy chồng, dì lại thoáng buồn.