Chú ý tác dụng của biện pháp điệp từ trong đoạn này.

Chú ý tác dụng của biện pháp điệp từ trong đoạn này.

Trả lời:

– Biện pháp điệp từ được sử dụng trong đoạn này:

+) “Từng cánh, từng cánh hoa đỏ tươi rắc đầy lối xuống đò”. à điệp từ “từng cánh”.

+) “Đò ngang bồng bềnh, bồng bềnh” à lặp từ “bồng bềnh”.

=> Tác dụng: nhấn mạnh đặc điểm rơi nhẹ, nhiều của những cánh hoa đỏ tươi và trạng thái của con thuyền. Từ đó, vẽ nên một không gian lãng mạn trong chuyến đò dì Mây tiễn chú San đi sang nước ngoài học.