Chú ý đến phép điệp trong các khổ thơ 8, 9.

Chú ý đến phép điệp trong các khổ thơ 8, 9.

Trả lời:

Phép điệp được sử dụng trong hai khổ thơ 8 và 9: Điệp lại cấu trúc thơ: Nào hát lên; Rằng chúng ta/ Rằng tình yêu. Phép điệp cấu trúc giúp hai khổ thơ liên kết gần gũi, dễ đọc dễ nhớ giống đoạn điệp khúc của một bài hát.