Chú ý cách nên vấn đề của tác giả.

Chú ý cách nên vấn đề của tác giả.

Trả lời:

Tác giả nêu vấn đề bằng cách đặt câu hỏi “Đừng bao giờ khiến người khác tổn thương ư?”, sau đó phân tích, dẫn dắt người đọc vào vấn đề cần bàn luận.