Ai là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn này? Hãy vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa nhân vật

Ai là nhân vật trung tâm trong truyện ngắn này? Hãy vẽ sơ đồ về mối quan hệ giữa nhân vật trung tâm này với các nhân vật khác trong truyện?

Trả lời:

Nhân vật trung tâm trong truyện ngắn này là Dì Mây.

Soạn bài Người ở bến sông Châu | Cánh diều Ngữ văn lớp 10 (ảnh 1)