Với em bài học gì sâu sắc nhất sau khi đọc văn bản Hồi trống Cổ Thành.

Với em bài học gì sâu sắc nhất sau khi đọc văn bản Hồi trống Cổ Thành.

Trả lời:

– Giữ gìn và học hỏi theo vẻ đẹp trong tính cách của Trương Phi và Quan Công: giàu lòng trung nghĩa, tận trung với vua.

– Trân trọng tình cảm keo sơn gắn bó giữa ba anh em kết nghĩa vườn đào.