Trong hình, có những năng lượng nào mà em đã biết?

Trong hình, có những năng lượng nào mà em đã biết?

Trong hình trên có những năng lượng nào mà em đã biết

Lời giải:

Trong hình trên có những năng lượng em biết:

– Năng lượng Mặt Trời

– Năng lượng nước

– Năng lượng gió