Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg

Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?

Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg

Lời giải:

Họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng vì trọng lượng trên Mặt Trăng của các nhà du hành vũ trụ (lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng khoảng 1/6 trọng lượng của người đó trên Trái Đất.

Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg