Tìm và so sánh bộ phận chêm xen trong mỗi cặp câu trích trong truyện ngắn

Tìm và so sánh bộ phận chêm xen trong mỗi cặp câu trích trong truyện ngắn Ngày cuối cùng của chiến tranh của Vũ Cao Phan dưới đây. Chúng có tác dụng gì, giống nhau và khác nhau như thế nào?

a1) Tôi nói với Ma sơ Giám đốc Cô nhi viện, người đàn bà mặc đồ đen, rằng do nhiệm vụ quân sự, chúng tôi sẽ ở lại đây.

a2) Tôi để Vinh, một biểu đội trưởng trinh sát già dặn ở lại đài quan sát rồi cùng các chiến sĩ bước theo Ma sơ.

b1) Lúc đó, buổi sáng của một ngày trước 30 tháng 4, năm mười lính đứng trên chiếc cổng sắt xiêu vẹo, phía trong nhô cao một tháp xi măng lênh khênh.

b2) Vào phiên liên lạc sớm với trung đoàn, tôi được nhắc tăng cường cảnh giác và được biết thềm rằng ngày hôm nay – rất có thể là ngày hôm nay – các binh đoàn bộ binh sẽ tiến vào nội bộ.

Trả lời:

a1. người đàn bà mặc đồ đen

a2. một biểu đội trưởng trinh sát già dặn

=> Tác dụng: Bổ sung thông tin cần thiết.

b1. Trước 30 tháng 4

b2. Rất có thể là ngày hôm nay

=> Tác dụng: bổ sung thông tin cần thiết.