Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất.

Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất.

Lời giải:

Ví dụ về lực hút Trái Đất:

– Thả viên phấn từ trên cao rơi xuống đất nhờ lực hút của Trái đất.

Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

– Cuốn sách nằm yên trên bàn do lực hút của Trái Đất tác dụng vào quyển sách cân bằng với lực nâng của bàn.

Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất

– Ném một quả bóng lên cao, ta thấy quả bóng lại rơi xuống đất do có lực hút Trái Đất tác dụng lên quả bóng.

Tìm thêm ví dụ về lực hút của Trái Đất