Ống chỉ biết lăn: Quấn một dây cao su xung quanh que tăm và luồn qua lõi ống chỉ như hình 48.4

Ống chỉ biết lăn

Thực hiện:

– Quấn một dây cao su xung quanh que tăm và luồn qua lõi ống chỉ như hình 48.4.

– Dùng băng dính dán để giữ cố định que tăm vào ống chỉ.

– Luồn dây cao su qua vòng đệm và quấn quanh bút chì.

– Vặn bút chì để xoắn dây cao su

– Đặt ống chỉ trên một bề mặt mịn và thả tay giữ bút chì ra.

Ống chỉ biết lăn :Thực hiện: - Quấn một dây cao su xung quanh que tăm

a/ Tại sao ống chỉ lăn được?

b/ Làm thế nào để ống chỉ lăn xa hơn?

Lời giải:

a/ Ống chỉ lăn được, vì:

–  Khi chúng ta vặn bút chì xoắn sợ dây cao su khi đó dây cao su bị biến dạng đàn hồi và sinh ra lực đàn hồi để chống lại nguyên nhân bị biến dạng.

– Khi bỏ tay giữ bút chì ra thì lập tức dây cao su sẽ quay trở về hình dạng ban đầu bằng cách nhả các vòng dây đã bị xoắn làm cho bút chì bị xoay theo và ống cũng lăn theo.

– Ở đây đã có sự chuyển hóa từ thế năng đàn hồi thành động năng.

b/ – Để ống chỉ lăn xa hơn thì ta cần xoắn dây cao su nhiều vòng hơn nữa nhưng không được vượt quá giới hạn đàn hồi của dây cao su.

– Vi khi xoắn nhiều vòng hơn thì dây cao su bị biến dạng nhiều hơn dẫn tới thế năng đàn hồi lớn hơn và chuyển hóa hết sang động năng làm ống chỉ lăn xa hơn.