Nói về lợi ích dùng đèn LED trong việc thắp sáng

Nói về lợi ích dùng đèn LED trong việc thắp sáng

Hãy tìm kiếm thông tin về: giá cả, thời gian sử dụng, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu quả thắp sáng, tác động đến môi trường của mỗi loại đèn trong hình 49.3 để nêu lí do tại sao nên dùng đèn LED để thắp sáng thay cho đèn sợi đốt và đèn compact.

Nói về lợi ích dùng đèn LED trong việc thắp sáng

Lời giải:

Lợi ích của đèn LED

– Giá cả:

+ Cao hơn so với các loại bóng huỳnh quang, sợi đốt.

+ Nhưng so với giá trị sử dụng được lâu và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt thì vẫn rẻ hơn các loại bóng khác.

– Thời gian sử dụng:

+ 11 năm nếu sử dụng liên tục.

+ Đến 20 năm nếu mỗi ngày sử dụng khoảng 8 tiếng.

– Mức tiêu thụ năng lượng:

Tiêu tốn ít năng lượng hơn bóng đèn huỳnh quang, sợi đốt.

– Hiệu quả thắp sáng:

+ 80% năng lượng được chuyển đổi thành năng lượng ánh sáng.

+ 20% năng lượng được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt.

– Tác động đến môi trường:

+ Các nguyên liệu cấu thành hoàn toàn không chứa các hóa chất độc hại.

+ Có thể tái chế 100%

+ Cắt giảm lượng khí thải CO2 vào không khí.