Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong các khổ thơ 2 và 3?

Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong các khổ thơ 2 và 3?

Trả lời:

– Biện pháp tu từ:

+ Điệp từ: “dù” nhắc lại 3 lần

+ Điệp từ “thổi” nhấn mạnh 2 lần

+ Biện pháp đối: “Bầu trời thì cao, cánh đồng thì rộng”/ “Hương tràm bên anh, mà em đi đâu”: hai vế đăng đối nhau