Nhận biết được tác dụng của lực ở một số tình huống thường gặp trong đời sống

Nhận biết được tác dụng của lực ở một số tình huống thường gặp trong đời sống.

Lời giải:

– Người tác dụng lực đẩy vào xe hàng làm nó chuyển động.

Nhận biết được tác dụng của lực ở một số tình huống thường gặp trong đời sống

– Lực của búa tác dụng vào đinh làm đinh xuyên sâu vào tường.

Nhận biết được tác dụng của lực ở một số tình huống thường gặp trong đời sống