Nêu tên các kiểu văn bản nghị luận được rèn luyện viết trong sách Ngữ văn 10

Nêu tên các kiểu văn bản nghị luận được rèn luyện viết trong sách Ngữ văn 10, tập hai; nhận xét điểm khác nhau của các kiểu văn bản viết được rèn luyện ở Ngữ văn 10, tập hai so với Ngữ văn 10, tập một. Ví dụ:

Soạn bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì 2 | Cánh diều Ngữ văn lớp 10 (ảnh 2)

Trả lời:

Kiểu bàiTập mộtTập hai

Nghị luận xã hội

– Bàn về một vấn đề gắn với các tác phẩm văn học

– Nghị luận về một vấn đề xã hội

– Bàn luận, thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

– Bàn về một tư tưởng, hiện tượng trong cuộc sống

– Viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội

Nghị luận văn học

 – Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện