Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời

Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng mặt trời thì những hiện tượng nêu trên có diễn ra được không?

Lời giải:

– Nếu không có năng lượng của thức ăn, của pin, năng lượng của ánh sáng Mặt Trời thì những hiện tượng nêu trên không thể diễn ra được.

– Vì không có năng lượng thì không thể thực hiện các hoạt động hay xảy ra các hiện tượng được.