Nếu được đề cử là một “Đại sứ môi trường” của nhà trường, em hãy đề ra một “dự án”

Nếu được đề cử là một “Đại sứ môi trường” của nhà trường, em hãy đề ra một “dự án” để góp phần bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nếu được đề cử là một Đại sứ môi trường của nhà trường, em hãy đề ra một dự án

Lời giải:

– Dự án bảo tồn năng lượng là tiết kiệm năng lượng dẫn tới tăng vốn tài chính, chất lượng môi trường, an ninh cá nhân và là một phần quan trọng của giảm bớt biến đổi khí hậu. Để bảo tồn năng lượng, sẽ thực hiện bằng cách phối hợp giữa sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm tiêu thụ năng lượng từ các nguồn năng lượng truyền thống.

+ Tắt và ngắt hẳn khỏi nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị điện

+ Thay dần các thiết bị điện truyền thống thành các thiết bị điện dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

+ Sử dụng tối đa năng lượng tái tạo trong các hoàn cảnh có thể sử dụng (năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió,….).

– Dự án bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của mỗi con người.

+ Giữ gìn cây xanh.

+ Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên.

+ Nói KHÔNG với thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất sử dụng trong vệ sinh hằng ngày.

+ Giảm sử dụng túi nilong, chai nhựa; tăng sử dụng túi vải, giấy,…

Điều quan trọng nhất trong việc bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường chính là nâng cao ý thức sống và trách nhiệm của mỗi người đối với môi trường mình ở.

+ Tái sử dụng và tái chế các đồ từ rác thải.