Năng lượng hao phí khi ô tô chạy

Năng lượng hao phí khi ô tô chạy

Nêu tên các dạng năng lượng hao phí có thể xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường?

Những hao phí này ảnh hưởng ra sao đến môi trường?

Năng lượng hao phí khi ô tô chạy

Lời giải:

– Các dạng năng lượng hao phí có thể xuất hiện khi ô tô chuyển động trên đường:

+ Nhiệt năng

+ Năng lượng âm

+ Năng lượng ánh sáng

– Các hao phí này gây ảnh hưởng tới môi trường:

+ Nhiệt năng của ô tô tỏa ra môi trường làm môi trường nóng lên.

+ Năng lượng âm của xe làm ô nhiễm tiếng ồn.

+ Năng lượng khi nhiên liệu đốt cháy trong động cơ sinh ra khí thải gây ô nhiễm môi trường.