Làm cách nào để dùng cái cân này làm lực kế?

Làm cách nào để dùng cái cân này làm lực kế?

Lời giải:

Để dùng cái cân này làm lực kế: 

– Các vạch dấu ngang 100g, 200g, 300g… tương ứng bên cạnh ta sẽ ghi các chỉ số 1N, 2N, 3N…

– Cân này ta có thể dùng như một cái lực kế để đo lực.