ID7-686: Tuyến bài tiết của tôm nằm ở đâu?

Tuyến bài tiết của tôm nằm ở đâu?

A. Mang tôm

B. Phần bụng

C. Gốc đôi râu thứ hai phần đầu ngực

D. Các phần phụ

Lời giải

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở gốc của đôi râu thứ hai.

Đáp án C

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận