ID7-685. Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở đâu?

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở đâu?

A. Gốc đôi râu thứ 1

B. Gốc đôi râu thứ 2

C. Dạ dày

D. Lá mang

Lời giải

Tuyến bài tiết của tôm sông nằm ở gốc của đôi râu thứ hai.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận