ID7-648: Tôm sông cấu tạo cơ thể gồm mấy phần?

Tôm sông cấu tạo cơ thể gồm mấy phần?

A. 2 phần

B. 3 phần

C. 4 phần

D. 6 phần

Lời giải:

Tôm sông cấu tạo cơ thể gồm A phần.

Đáp án A

guest

1 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Anonymous

a 2 phần