Hóa năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?

Hóa năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào?

Lời giải:

– Hóa năng có trong thức ăn con người ăn có thể chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng cơ thể, có thể chuyển hóa thành cơ năng làm cơ bắp hoạt động.

– Hóa năng ở trong pháo hoa khi nổ có thể chuyển hóa thành quang năng và nhiệt năng.