Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015

Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015. Theo em, năng lượng tái tạo là gì?

Hình bên là cơ cấu nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện ở nước ta năm 2015

Lời giải:

Năng lượng tái tạo là năng lượng có thể được sinh ra liên tục, nguồn năng lượng vô hạn không bao giờ cạn kiệt.