Hình 52.2 có mô tả đúng sự quay của Trái Đất quanh trục của nó không?

Hình 52.2 có mô tả đúng sự quay của Trái Đất quanh trục của nó không?

Hình 52.2 có mô tả đúng sự quay của Trái Đất quanh trục của nó không

Lời giải:

Hình 52.2 mô tả đúng sự quay của Trái Đất quanh trục của nó, từ Tây sang Đông.