Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực.

Lời giải:

Ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực.

– Bố bê được đồ nhiều hơn em.

Ta thấy bố lớn hơn, ăn nhiều hơn nên có năng lượng dự trữ nhiều hơn và có lực khỏe hơn để bê được những đồ nặng hơn.

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực

– Trong cuộc thi đua xe đạp, ai khỏe hơn, đạp nhanh hơn sẽ giành chiến thẳng. Vì người đó có năng lượng nhiều hơn, tác dụng lực vào bàn đạp lớn hơn để xe đi được nhanh và lâu để giành chiến thắng.

Hãy tìm thêm ví dụ về mối liên hệ giữa năng lượng và tác dụng lực