Hãy chỉ ra lực ma sát trong các tình huống sau đây và nói rõ có tác dụng cản trở

Hãy chỉ ra lực ma sát trong các tình huống sau đây và nói rõ có tác dụng cản trở hay thúc đẩy chuyển động.

Hãy chỉ ra lực ma sát trong các tình huống sau đây và nói rõ có tác dụng cản trở

Lời giải:

a) – Lực ma sát trượt xuất hiện ở giữa má phanh với vành bánh xe và giữa mặt đường với bánh xe => Lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động của xe đạp.

b) – Lực ma sát nghỉ xuất hiện giữa mặt đất và thùng hàng.

=> Lực ma sát nghỉ cản trở lực đẩy của người.

=> Lực ma sát nghỉ có tác dụng cản trở chuyển động của thùng hàng.

c) – Lực ma sát trượt xuất hiện giữa mặt đất và thùng hàng.

– Lực đẩy của họ đã thẳng được lực ma sát. 

=> Lực ma sát trượt có tác dụng cản trở chuyển động. 

d) – Xe không chuyển động được vì lực ma sát trượt giữa đất và bánh xe lớn, lực ma sát nghỉ giữa đất và bánh xe quá nhỏ, không đủ để làm thúc đẩy xe chuyển động lên được.

=> Cách khắc phục : Chèn thêm gạch đá, hoặc lót ván vào vùng lầy nhằm tăng lực ma sát nghỉ.

=> Lực ma sát nghỉ có tác dụng thúc đẩy chuyển động.

e) – Lực ma sát có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái và có tác dụng giúp ta không bị ngã về phía trước.

=> Lực ma sát có tác dụng thúc đẩy chuyển động.