Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (hình 48.2)

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (hình 48.2). Vẽ sơ đồ chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng (còn được gọi là sơ đồ dòng năng lượng) của đèn pin?

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (hình 48.2)

Lời giải:

– Các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng là:

+ Hóa năng

+ Năng lượng điện

+ Năng lượng ánh sáng

+ Năng lượng nhiệt

– Sơ đồ dòng năng lượng của đèn pin:

Gọi tên các dạng năng lượng xuất hiện khi đèn pin được bật sáng (hình 48.2)