Đưa ra giải pháp để tránh nguy hiểm cho bản thân khi sử dụng các dụng cụ tiêu thụ điện

Đưa ra giải pháp để tránh nguy hiểm cho bản thân khi sử dụng các dụng cụ tiêu thụ điện ở gia đình như: bàn là, bếp điện, quạt điện, ti vi, máy tính, tủ lạnh…

Trả lời:

Một số giải pháp tránh nguy hiểm cho bản thân khi sử dụng các dụng cụ tiêu thụ điện ở gia đình:

– Không tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện.

– Kiểm tra các thiết bị điện cần đem dụng cụ hỗ trợ, bảo vệ.

– Không sử dụng các thiết bị đang bị rò rỉ điện.

– Tắt hoặc ngắt nguồn các thiết bị như bàn là, bếp điện, quạt điện… khi không dùng tới.